Sancties voor scholen met te weinig uren

Scholen waarvan blijkt dat ze zich aan het einde van dit schooljaar niet aan de minimale onderwijstijd hebben gehouden, zullen een sanctie krijgen. Dat schrijven minister Maria van der Hoeven en staatssecretaris Bruno Bruins van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in de eerste leerjaren minimaal 1040 uur per jaar les krijgen. OCW zegt dat scholen bij het maken van de roosters onvoldoende rekening houden met erkende feestdagen, vergaderingen onder schooltijd, studiedagen en toetsweken. Dat is volgens het ministerie een belangrijke oorzaak waarom de 1040 uur per jaar niet overal wordt gehaald.

In het voortgezet onderwijs programmeert 50 procent van de scholen aan het begin van het schooljaar te weinig uren, meldt OCW. Aan het einde van het jaar zouden door lesuitval maar weinig scholen de norm halen. Van der Hoeven en Bruins noemen dat in het kader van de schooluitval ‘zorgwekkend’.

De Inspectie van het Onderwijs gaat extra opletten en zal ook onaangekondigd onderzoek doen of instellingen zich houden aan de wettelijke minimale onderwijstijd. Mocht een school de urennorm niet halen, waarschuwt het ministerie, dan kan bijvoorbeeld de bekostiging worden ingehouden en zelfs de licentie worden ingetrokken.

De brief van Van der Hoeven en Bruins aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen