SBL wordt gereorganiseerd, LPBO verdwijnt

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een vereniging voor en door leraren. Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) houdt op te bestaan. Dat heeft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder

De omvorming van de SBL tot een coöperatie voor en door leraren sluit aan bij een advies van de Commissie Leraren. Deze commissie bereidde het Actieplan LeerKracht voor, dat is gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijzend personeel. De reorganisatie wordt nu voorbereid. Het is de bedoeling dat vanaf januari 2011 met de nieuwe coöperatie wordt proefgedraaid.

Het LPBO wordt in januari 2011 opgeheven, omdat volgens Van Bijsterveldt de herijking en ontwikkeling van bekwaamheidseisen dichter bij bij de beroepsgroep moeten komen te liggen. Dit sluit onder meer aan bij de coöperatie die uit het SBL zal voortkomen. Bovendien, zo schrijf de staatssecretaris, kan er over bekwaamheidseisen advies worden gevraagd aan de Onderwijsraad en de in maart jongstleden opgerichte Stichting van het Onderwijs.

De brief van de staatssecretaris over de reorganisatie van de SBL en de opheffing van het LPBO staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabb.nl

Bijlagen