SBO-bijeenkomst over stages voor pabo-jongens

Op woensdag 9 juni organiseert het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) een rondetafelbijeenkomst over stages voor mannelijke pabo-studenten.
Lees verder

Tijdens de bijeenkomst wordt er gediscussieerd over de noodzaak van een seksebewust stagebeleid. Ook zal er op een creatieve wijze worden gebrainstormd over mogelijkheden voor stagebeleid dat inspeelt op de behoefte van mannelijke studenten. De bijeenkomst is bedoeld voor stagedocenten en studenten van pabo’s en stagebegeleiders en schoolleiders in het primair onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.