SBO-publicatie over krimp in het onderwijs

Tussen 2010 en 2015 krimpt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg het aantal leerlingen van basisscholen naar verwachting met ongeveer 12 procent. Landelijk ligt het gemiddelde waarschijnlijk op 7 procent. Vanaf 2015 krijgt ook het voortgezet onderwijs met een sterke krimp te maken. Dat blijkt uit de analyse ‘Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Directeur Freddy Weima wijst erop dat de verwachte krimp gevolgen zal hebben voor de financiering van het primair en voortgezet onderwijs. ‘Samen met de lopende en komende bezuinigingen op onderwijs, wordt dat een hard gelag voor scholen. De financiële problemen hebben ook personele gevolgen. Zo kunnen scholen waarschijnlijk moeilijk voldoende leraren vasthouden voor de vele vacatures die door de vergrijzing over twee, drie jaar weer gaan ontstaan.’

Niet overal is sprake van krimp. De provincies Utrecht en Flevoland laten nu nog een groei zien. Dat geldt ook voor de grote steden, terwijl in de omliggende gemeenten en op het platteland het leerlingenaantal wel daalt. Landelijk heeft de helft van de basisscholen nu al te maken met krimp en vanaf nu gaat het volgens het SBO bijna overal spelen. Deze trend zet zich in 2016 door in het voortgezet onderwijs, maar ook daar met regionale en lokale verschillen.

Klik hier voor de SBO-publicatie ‘Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’.

Klik hier voor een spreadsheet met dalingen van leelringenaantallen.