SBO zoekt praktijkervaringen gesubsidieerde arbeid

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) wil praktijkervaringen in kaart brengen van scholen die gebruikmaken van gesubsidieerde arbeid. Deze scholen wordt gevraagd contact op te nemen met het SBO. Lees verder

De oproep volgt op netwerkbijeenkomsten in het voorjaar over gesubsidieerde arbeid in het onderwijs. Deze netwerkbijeenkomsten hadden als titel ‘Met gemeenten meer personeel in het onderwijs’.

Mede door de invoering van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan voor gesubsidieerde arbeid. Ook de onderwijssector kan daar gebruik van maken, bijvoorbeeld voor administratieve of facilitaire ondersteuning. Klik hier voor meer informatie. 

Als u gehoor wilt geven aan de oproep van het SBO, kunt u contact opnemen met Seth Hielema, 070-3765869 of s.hielema@caop.nl