Schakelklassen boeken goede resultaten

Schakelklassen boeken zowel op cognitief als non-cognitief gebied positieve resultaten. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek ‘Inrichting en effecten van schakelklassen’, waarvan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW de resultaten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

De evaluatie richtte zich op schakelklassen in het schooljaar 2006-2007, toen in het primair onderwijs in 49 gemeenten in totaal 176 schakelklassen werden opgezet. In deze klassen zaten 2250 leerlingen met grote taalachterstanden. Zij kregen intensief taalonderwijs om hun achterstanden in te lopen. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste kinderen meer vooruit gingen met taal en lezen dan leeftijdgenoten uit de controlegroep. Ze behaalden hogere Cito-scores en kregen ook een hoger advies voor het voortgezet onderwijs. Er werd vooral winst geboekt bij begrijpend lezen in de midden- en bovenbouwgroepen.

Ook op non-cognitief gebied werden goede resultaten bereikt. Leerlingen in de onderzochte schakelklassen gingen over het algemeen met plezier naar school en voelden zich ondanks het feit dat ze in speciale klassen zaten niet gestigmatiseerd.

In het evaluatierapport staat dat ook schooldirecteuren, ib’ers, leerkrachten en gemeenteambtenaren over het algemeen positief over schakelklassen zijn. Zij zien deze klassen als een kans om meer uit leerlingen te halen, nieuwe aanpakken te ontwikkelen en te voorkomen dat talenten onbenut blijven.

Het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen