Scheiding bestuur en intern toezicht

Een belangrijk governance beginsel is het realiseren van een scheiding van de functies “bestuur en intern toezicht” binnen de eigen organisaties. De minister wil dat ieder schoolbestuur deze functiescheiding toepast. Hoe dat vorm kan of moet krijgen, wil de minister niet voorschrijven. De wetgever zal niet verder gaan dan dit als zorgplicht te formuleren. Ieder schoolbestuur is vrij – lettend op de eigen situatie en voorkeur – de functiescheiding zelf handen en voeten te geven. Lees verder

Een belangrijk governance beginsel is het realiseren van een scheiding van de functies “bestuur en intern toezicht” binnen de eigen organisaties. De minister wil dat ieder schoolbestuur deze functiescheiding toepast. Hoe dat vorm kan of moet krijgen, wil de minister niet voorschrijven. De wetgever zal niet verder gaan dan dit als zorgplicht te formuleren. Ieder schoolbestuur is vrij – lettend op de eigen situatie en voorkeur – de functiescheiding zelf handen en voeten te geven.

Het openbaar onderwijs kent een zestal bestuursvormen. Het toepassen van de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht bij deze bestuursvormen vraagt om maatwerk, omdat men met verschillende regels op het terrein van het gemeente- en bestuursrecht rekening moet houden. Het bijgevoegde artikel (zie hiernaast rechts)
gaat in op de verschillende manieren waarop men de functies van bestuur en intern toezicht kan scheiden. Daarnaast besteedt het artikel aandacht aan de toepassing van dit governancebeginsel bij de bestuursvormen van het openbaar onderwijs met name aan de toepassing van het zogenoemde raad van toezichtmodel.
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen