Schippers denkt na over rookvrije schoolpleinen

Twee longartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben minister Edith Schippers van Volksgezondheid een petitie aangeboden voor rookvrije schoolpleinen. In een reactie geeft de minister aan over dit pleidooi na te zullen denken. Lees verder

De longartsen Pauline Dekker en Wanda Kanter, die het duo-voorzitterschap van de Werkgroep Tabaksverslaving van de  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) bekleden, hebben hun petitie woensdag overhandigd aan minister Schippers.

Hun doel is om vooral het roken onder adolescenten te ontmoedigen. Scholen kunnen hier een bijdrage aan leveren, zo stellen zij, door een totaal rookverbod in te stellen. Nog lang niet alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben een rookverbod op de pleinen.

De reden voor hun pleidooi is dat jongeren, onder meer door de sociale druk van hun omgeving, extra gevoelig zijn voor verslavingen. Roken is er daar één van, met op termijn grote risico’s voor de gezondheid. Dekker en Kanter benadrukken dat hier veel wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Zij illustreren dit met het feit 80 procent van hun patiënten door roken ziek zijn geworden.

Minister Schippers zegde toe om het voorstel voor een rookverbod op schoolpleinen in overweging te nemen. Maar zij ziet meer in het weerbaarder maken van jongeren om hen op die manier niet met roken te laten beginnen.