Scholen bijna rookvrij

De Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn bijna rookvrij. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), die vorig schooljaar op 183 basisscholen en 152 vo-scholen een steekproef deed Lees verder

Met name in het basisonderwijs wordt het rookverbod, dat al sinds 1990 geldt voor onderwijsinstellingen, goed nageleefd. Slechts op 3 procent van de gecontroleerde basisscholen heeft de VWA een waarschuwing afgegeven. Uit de cijfers van de VWA blijkt bovendien dat de gezamenlijke ruimten, zoals leslokalen en kantines, op de basisscholen voor 100 procent rookvrij zijn. Ook in de vergaderruimtes wordt nergens meer gerookt. De werkplekken bleken voor 97 procent rookvrij. 

Op 85 procent van de basisscholen is een volledig rookverbod ingevoerd en op nog eens 4 procent van de scholen geldt een algemeen rookverbod met speciale rookruimten die alleen voor rokers zijn bestemd. Op de overige 11 procent van de basisscholen geldt wel een rookverbod, maar dat voldoet niet aan de eisen van de Tabakswet. Daar mag weliswaar alleen op aangewezen plaatsen gerookt worden, maar daar komen zowel rokers als niet-rokers

Rookruimte voldoet niet altijd
In het voortgezet onderwijs zijn 19 waarschuwingen afgegeven (13 procent). Toch gaat het ook daar in de gezamenlijke ruimten heel goed (99 procent rookvrij). Ook qua rookverbod scoort het vo goed:  96 procent van de gecontroleerde vo-scholen heeft een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet afgekondigd.

De problemen zitten vooral in de rookruimten, die op 59 van de gecontroleerde 152 vo-scholen aanwezig zijn. Deze ruimten voldoen niet altijd aan de eisen. De rookruimte moet afsluitbaar zijn, er mag geen rookoverlast zijn in de aangrenzende ruimte en de rookruimte mag ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veruit de meeste rookproblemen zich voordoen in het hbo en op universiteiten. Daar zijn de meeste waarschuwingen uitgedeeld: 22 procent van de onderzochte universiteiten en 21 procent van de hbo-instellingen kreeg een waarschuwing. In het mbo kreeg 12 procent een waarschuwing. Meestal betreft het  rookruimten die niet aan de eisen voldoen. Wel geldt op alle universiteiten een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet.