‘Bouw scholen om uit crisis te komen’

De brancheorganisatie Bouwend Nederland pleit voor meer renovatie en nieuwbouw van scholen. Die activiteiten zouden de bouwsector uit de crisis kunnen trekken. Bovendien denkt Maxime Verhagen, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland, dat veel schoolgebouwen toe zijn aan renovatie of verduurzaming.

Verhagen baseert zich op onderzoek van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB), waaruit blijkt dat een schoolgebouw in de praktijk vaak 100 jaar wordt gebruikt, voordat het wordt vervangen. Maar volgens Verhagen zijn ze daar niet op ontworpen, zo zei hij deze week. Daarbij wees hij erop dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat driekwart van de onderwijsgebouwen een laag energielabel heeft en dus onzuinig is in energieverbruik. Nederland telt 10.000 schoolgebouwen, die gemiddeld 38 jaar oud zijn.

‘Daarmee is niet gezegd dat de scholen die nog geen label hebben ook slecht scoren. Wel is het een indicatie dat er nog veel moet gebeuren. De focus zou moeten liggen bij renovatie en verduurzaming van scholen en het realiseren van vervangende nieuwbouw’, aldus Verhagen.

Bouwend Nederland heeft een database aangelegd, waarin alle onderwijsgebouwen staan met locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel. Het idee van Verhagen is dat de leden zelf actief scholen benaderen met ‘slimme voorstellen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming’. Verhagen denkt dat als gemeente, schoolbestuur en bouwbedrijven slim samenwerken, de komende jaren een enorme kwaliteitsslag kan worden gemaakt.

‘Slim samenwerken’
Wat Verhagen zegt, is niet nieuw. Al in 2009 meldde VOS/ABB dat verscheidene gemeenten overwogen om scholenbouwplannen naar voren te halen, om de negatieve gevolgen van de crisis voor de bouwsector te verzachten en werkgelegenheid te creëren. Tegelijkertijd blijkt het voor veel gemeenten lastig te realiseren, omdat juist hier de financiën onder druk staan, doordat de rijksoverheid in crisistijd veel taken overhevelt naar de gemeenten. Bovendien hebben gemeenten te maken met ingewikkelde Europese aanbestedingsregels.

Gemeenten zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Slechts in enkele gevallen is de verantwoordelijk ‘doorgedecentraliseerd’ naar het onderwijsbestuur.

Lees ook het onderzoek van het Economisch Instituut Bouwnijverheid: ‘Bouwen voor het onderwijs’.