Scholen gezocht voor Europees onderzoek

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SlO zoekt scholen die willen meewerken aan een Europees onderzoek naar de wijze van lesgeven in rekenen/wiskunde, natuur en techniek. Het gaat om een vragenlijst, die eenmalig ingevuld moet worden door enkele docenten én leerlingen per school. Lees verder

Het onderzoek wordt uitgevoerd in negen Europese landen en moet een beeld geven van de manier waarop we rekenen/wiskunde-, natuur- en techniekonderwijs geven in Europa. Het uiteindelijke doel is om de interesse van jongeren en toekomstige leraren voor de bètavakken te vergroten.

Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Per basisschool gaat het om deelname van een leerkracht van één groep 2, leerlingen en leerkracht van één groep 5, en leerlingen en leerkracht van één groep 8. Bij scholen uit het vo gaat het om docent en leerlingen van één klas 2. 

Het onderzoek vindt plaats in de periode februari – mei 2012 en betreft een eenmalige afname van docent- en leerlingvragenlijsten. De docentvragenlijst neemt ongeveer 45 minuten in beslag. De vragenlijst voor leerlingen duurt ongeveer 30 minuten. De onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd. Als tegenprestatie ontvangt de school de onderzoeksresultaten en een pakket met natuur- en techniekactiviteiten.

U kunt zich hiervoor aanmelden op www.slo.nl.