Scholen gezocht voor internationaal onderzoek

Regioplan Beleidsonderzoek is op zoek naar scholen voor voortgezet onderwijs die willen meewerken aan een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren. Lees verder

Het onderzoek Teaching and Learning International Survey (TALIS) is het eerste internationale onderzoek dat zich richt op de leer- en werkomgeving van leraren. Het doel van het onderzoek is dat scholen in verschillende landen van elkaar kunnen leren.

Het onderzoek richt zich op directeuren van vo-scholen en op leraren die werken in de onderbouw. Deelnemers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dat neemt ongeveer 45 minuten in beslag. De resultaten zullen anoniem worden gepubliceerd.

In de rechterkolom van dit bericht staat een folder met meer informatie over het onderzoek.

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen