Scholen gezocht voor monitor vijfgelijkedagenmodel

Regioplan Beleidsonderzoek is in verband met een monitor in opdracht van de ministeries van OCW en SZW op zoek naar scholen voor primair onderwijs die werken met het vijfgelijkedagenmodel. Lees verder

Het vijfgelijkedagenmodel is een van de alternatieven voor de traditionele indeling van de schooldag en -week. Andere alternatieven zijn het 7-tot-7-model en het bioritmemodel. Het project Andere Tijden in Onderwijs en Opvang brengt deze alternatieven onder de aandacht van de scholen.

VOS/ABB ondersteunt dit project, omdat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs met een moderne tijdsindeling goed kan inspelen op de huidige behoeften van ouders en leerlingen. 

Klik hier voor meer informatie over de monitor van Regioplan Beleidsonderzoek.