Scholen hebben vaak reden om te sparen

Er zijn heel wat vraagtekens te plaatsen bij het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Algemene Onderwijsbond naar het spaargeld van scholen. Volgens de AOb hebben de scholen in het voortgezet onderwijs ‘absurd hoge bedragen’ op de bank staan. Maar de bond heeft niet nagegaan waarom scholen sparen en ook op andere punten is het rapport eenzijdig en ongenuanceerd. Lees verder

AOb komt met een rijtje kale cijfers over banksaldi. Daaruit is niet af te leiden hoe de bedragen zijn opgebouwd. Een incidentele subsidie die nog niet (helemaal) is uitgegeven, kan het beeld enorm beïnvloeden. Scholen in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de school. Er kan dus zomaar een fors bedrag zijn gereserveerd voor groot schilderwerk, dat het jaar daarna wordt uitgegeven.

Sommige gemeenten hebben het huisvestingsbeleid helemaal doorgedecentraliseerd, zodat het bestuur ook verantwoordelijk is voor nieuwbouw. Een goed bestuur spaart daarvoor. Bovendien moeten scholen, nu het Vervangingsfonds voor het vo is opgeheven, geld hebben voor onverhoopte en misschien langdurige vervangingskosten. Kortom, het is niet mogelijk om banksaldi te vergelijken en te beoordelen zonder ook te kijken naar de situatie van de scholen.

Bovendien kijkt de AOb naar de reserves op bestuursniveau en niet op schoolniveau en is de balans opgemaakt aan het eind van het jaar, als de besturen nog geld in de knip hebben voor de rest van het schooljaar. Overigens heeft de minister met scholen afgesproken dat er gereserveerd moet worden.   

Dat de AOb op grond van dit lijstje concludeert dat scholen te veel potten en dat de lumpsumfinanciering niet werkt, is kortom heel kort door de bocht. Dat besturen bang zouden zijn in de volgende jaren gekort te worden op de financiering, is zelfs grote onzin. Zulke geluiden hebben wij nog nooit gehoord van scholen. Integendeel, het is allang bewezen dat de lumpsumfinanciering goed werkt.  Jammer dat de AOb zulke ongenuanceerde berichten over het onderwijs de wereld in stuurt.