Scholen hebben vaker met klachten te maken

Het aandeel scholen dat met klachten te maken heeft, is sterk gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Driekwart van de scholen had in het schooljaar 2011-2012 te maken met één of meer klachten, die door de school zelf zijn opgepakt. Tussen 2000 en 2002 hadden gemiddeld vier van de tien scholen te maken met klachten. Dit blijkt uit een evaluatie van de klachtenregeling in het funderend onderwijs.

Voor tweederde van de scholen gaat het om één tot vijf klachten, maar er zijn ook scholen die te maken hebben met tientallen klachten. In veruit de meeste gevallen gaat het om klachten van ouders. Gemiddeld genomen gaan scholen daar goed mee om: personeelsleden weten over het algemeen goed welke acties zij moeten ondernemen als een ouder of leerling zich met een klacht meldt.

Driekwart van de ouders is tevreden of zeer tevreden over de afhandeling van de klacht door de school. Een relatief kleine groep van 7 procent blijft echter ontevreden of zeer ontevreden. De rest is neutraal. De tevredenheid onder leerlingen die een klacht indienen, is minder groot: 53 procent van de leerlingen is tevreden, terwijl 8 procent aangeeft ontevreden te zijn over de manier waarop de school met de klacht is omgegaan.

De belangrijkste verbeterpunten voor de scholen liggen in het snel en serieus oppakken van klachten.