Scholen in de knel door Wet werk en zekerheid

De PO-Raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). De sectororganisatie roept schoolbesturen op een brandbrief te sturen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als de Eerste Kamer ermee instemt, wordt de WWZ op 1 juli aanstaande van kracht. De PO-Raad stelt dat deze wet schoolbesturen dwingt om veel invalkrachten in vaste dienst te nemen, terwijl daar geen geld voor is. ‘Dit kan ertoe leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en leerlingen geen les krijgen.’

De PO-Raad heeft een voorbeeldbrief opgesteld die schoolbesturen kunnen ondertekenen en naar het ministerie van SZW kunnen sturen.

Openbaar onderwijs
De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de WWZ nog niet geldt voor het openbaar onderwijs zolang de cao dit niet aan het openbaar onderwijs oplegt. De WWZ is voor het Burgerlijk Wetboek en dat geldt (nog) niet voor het openbaar onderwijs.

Voor zowel de nieuwe CAO PO als de nieuwe CAO VO zijn de cao-partijen aan het bekijken op welke wijze de wijzigingen uit de WWZ opgenomen dienen te worden in de cao. Als de wijzigingen die de WWZ met zich meebrengt ook worden opgenomen in de nieuwe CAO PO en de nieuwe CAO VO, dan gaan ze ook  gelden voor het openbaar onderwijs.

Het wetsvoorstel wijzigt overigens ook de Werkloosheidswet, en deze aanpassingen gaan wel al  gelden voor werknemers in het openbaar onderwijs die worden ontslagen en aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

De Helpdesk heeft in maart op een rijtje gezet welke wijzigingen er met de WWZ aankomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl