Scholen krijgen magazine over andere schooltijden

Alle basisscholen krijgen het magazine ‘Tijd voor nieuwe schooltijden’ toegestuurd. Het is een eenmalige uitgave van de initiatiefgroep ‘Andere Tijden in onderwijs en opvang’. Het magazine richt zich specifiek op leerkrachten. Lees verder

In de initiatiefgroep ‘Andere Tijden in onderwijs en opvang’ werkt VOS/ABB samen met de MOgroep Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK.

Het doel van de initiatiefgroep is om de mogelijkheid van alternatieve schooltijden te onderzoeken en onder de aandacht te brengen. Het model van ’s ochtends en ’s middags naar school en op woensdagmiddag vrij blijkt in de huidige samenleving niet meer te voldoen, omdat in veel gezinnen beide ouders buitenshuis werken.

Drie modellen
Het magazine besteedt aandacht aan drie alternatieve modellen: het vijf-gelijke-dagenmodel, het bioritmemodel en het 7 tot 7-model (integraal kindcentrum). Aan het woord komt onder anderen Jeannette Doornenbal. Zij is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij legt uit dat kinderen veel profijt kunnen hebben van een andere indeling van de schooldag.

Drie leerkrachten van de Dominicusschool in Rotterdam vertellen enthousiast over het vijf-gelijke-dagenmodel: ‘Dit is relaxed werken, veel fijner dan vroeger. Nooit meer terug naar de oude schooltijden. Er is veel minder gejakker.’ Ook geeft het magazine een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken in De School in Zandvoort. Dit is de eerste school in Nederland die het hele jaar door vijf dagen per week van 8 tot 18 uur open is.

Meer structuur
Tevens komen er in het magazine ouders aan het woord. Zij vertellen dat andere schooltijden rust geven in het gezin en kinderen meer structuur geven. Met een toelichting op het bioritmemodel wordt uitgelegd dat hiermee de prestaties van leerlingen kunnen worden verbeterd.

Het magazine is aan alle basisscholen in Nederland toegestuurd. Het is ook als bijlage bij het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevoegd. De leden van CNV Onderwijs krijgen het magazine eveneens op de mat.

De digitale versie van het magazine staat in de rechterkolom van dit bericht. Als u tegen betaling de papieren versie wilt bijbestellen, kunt u het bestelformulier gebruiken. Dat vindt u eveneens in de rechterkolom.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen