Scholen moeten communiceren over toelatingscode

Scholen moeten transparant zijn over de toelatingscode vmbo-havo. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Lees verder

De toelatingscode, die op aandringen van de minister door de VO-raad is opgesteld, heeft tot doel om heldere en eenduidige eisen te hebben voor de doorstroming van vmbo-t’ers (mavo-leerlingen) met een diploma naar 4-havo.

De minister is blij dat er nu eenduidige doorstroomeisen zijn, maar zij wijst er in een brief aan de Tweede Kamer ook op dat de toelatingscode slechts een eerste stap is. ‘De tweede stap die uiteindelijk veel relevanter is, is dat alle scholen conform de code handelen. In die zin is voor mij de komende periode cruciaal. Scholen zullen vanaf het voorjaar concreet uitvoering moeten gaan geven aan de code. Hierbij is actieve communicatie naar ouders en leerlingen van groot belang.’

De minister benadrukt in haar brief aan de Kamer dat de Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de code.

Klik hier voor de toelatingscode vmbo-havo;

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.