Scholen moeten ook cyberpesten aanpakken

Digitaal pesten moet deel uitmaken van het verplichte antipestbeleid op scholen. Die oproep doet Digibewust op de Nationale Dag tegen Pesten.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil scholen wettelijk verplichten om een antipestbeleid te hebben. Volgens Digibewust is dit onvoldoende als digitaal pesten hier geen integraal onderdeel van uitmaakt. Pesten vindt namelijk niet alleen in de reële, maar ook in de virtuele wereld plaats.

Tweederde van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar heeft wel eens iets vervelends meegemaakt op internet. Digibewust wijst erop dat 75 procent van de ouders denkt dat scholen voorlichting geven aan jongeren over online veiligheid en digitaal pesten. In werkelijkheid wordt slechts 24 procent van de jongeren hier daadwerkelijk over geïnformeerd.

Marjolijn Bonthuis van Digibewust: 'School is het beste platform om aandacht te krijgen voor digitale veiligheid. Veel leraren zijn alleen onvoldoende bekend met de digitale kant van het pestprobleem. Twitter, Facebook, Instagram, chatboxen… Veel leraren kennen nauwelijks het bestaan ervan, laat staan dat ze weten wat een enorme impact online pesten kan hebben.'

Op de website van Digibewust staat een uitgebreider bericht.