Scholen moeten verder zelf opleiding overblijf betalen

De scholen zijn nu financieel zelf aan zet als ze overblijfkrachten verder willen professionaliseren. Dat antwoordt minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van de PvdA. Lees verder

PvdA-Kamerlid Metin Çelik wilde van de minister weten hoe het kan dat de subsidieregeling voor de scholing van overblijfkrachten in het nieuwe jaar stopt, terwijl de overheid eist dat minstens de helft van hen een opleiding heeft gevolgd op het gebied van overblijven.

De minister antwoordt dat de subsidieregeling voor de scholing van overblijfmedewerkers als tijdelijk was bedoeld. ‘OCW heeft als extra steun in de rug vanaf 2007 tijdelijk financieel gestimuleerd dat grote aantallen overblijfkrachten (bij)scholing kregen. Die regeling is vorig jaar verlengd en is dit jaar voor het laatst nog één keer verlengd.’

‘Als ik, boven wat er al in de lumpsum zit, meer geld structureel aan de scholen zou willen geven voor het vergoeden van scholing van overblijfkrachten, dan had ik het destijds aan de lumpsum toegevoegd. Een tijdelijke subsidieregeling had dan niet voor de hand gelegen’, aldus de minister. Zij benadrukt dat scholen nu verder zelf aan zet zijn.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een scholingsaanbod voor overblijfmedewerkers. Vooruitlopend op de beëindiging van de tijdelijke subsidieregeling heeft de VOO het scholingsaanbod aangepast: tso compact cursus.