Scholen moeten verloren stakingsuren inhalen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft de scholen in het voortgezet onderwijs gewaarschuwd dat ze de lesuren moeten inhalen die verloren zijn gegaan door de lerarenstaking. Lees verder

Letterlijk zei de minister dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat er 'heel scherp' op gaat toezien dat de verloren uren worden ingehaald. VVD-Kamerlid Ton Elias had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat leraren zouden zijn doorbetaald terwijl zij staakten. De VVD'er, die zich lijkt te hebben vastgebeten in een politieke vendetta tegen onderwijsgevend Nederland, noemt dat 'geschift'.

Verkwanselt Elias alweer overheidsgeld?
Het is niet bekend of Elias de berichten heeft geverifieerd voordat hij zijn (dure) vragen opstelde. Onlangs stelde hij Kamervragen op basis van berichtgeving in de media, die bij nader inzien niet bleek te kloppen. Hij had met één simpel telefoontje kunnen checken of de kwestie Kamervragen waard was.

Met deze onverantwoordelijke handelwijze verkwanselde de VVD'er circa 1800 euro overheidsgeld, namelijk de kosten van het stellen en laten beantwoorden van Kamervragen (zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom).

Minister zegt kwaliteit te willen handhaven
De minister zei in het vragenuurtje dat de waarschuwing aan de vo-scholen bedoeld is om de onderwijskwaliteit op peil te houden. Op de dag van staking zei ze dat de leraren ontverantwoordelijk bezig waren. De staking was gericht tegen de 1040 urennnorm, de kortere zomervakantie in het vo en de hoge werkdruk.