Scholen nu in hoog tempo over op BRON

Alle basisscholen krijgen het komende schooljaar te maken met de overstap op BRON, het Basisregister Onderwijsnummer. Hiermee wordt het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs ingevoerd. De eerste scholen zijn inmiddels op het nieuwe systeem aangesloten, de rest volgt nu in hoog tempo. Op 1 oktober 2010 moeten alle 7700 basisscholen met BRON werken. Lees verder

Door de invoering van het persoonsgebonden nummer verandert de berekeningswijze of de hoogte van de bekostiging niet. Wel verandert het proces voor groeitellingen en de leerlinggebonden financiering. Nu dient het bevoegd gezag nog een aanvraag in voor bekostiging van groeitelling of ambulante begeleiding. Na de aansluiting op BRON wordt vanuit het systeem elke maand bepaald of de bekostiging moet worden aangepast. 

Voor de aansluiting op BRON krijgen scholen en besturen de nodige informatie. Besturen worden geïnformeerd door relatiebeheerders, scholen ontvangen een stappenplan waarin alles staat uitgelegd. Ook op de website www.bron.nl is veel informatie te vinden. Daarnaast is het mogelijk om een presentatie over BRON aan te vragen voor uw school. BRON is ook regelmatig te vinden op beurzen en bijeenkomsten in het onderwijsveld.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de aansluiting voeren de scholen de PGN-scan 2 uit. Scholen wisselen hierin hun leerlinggegevens uit met PGNPO. Dat gebeurt met het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS). Als een school de PGN-scan 2 met succes heeft afgerond, maakt PGNPO een planning wanneer een school kan worden overgedragen aan de organisatie BRON. PGNPO spreekt hiervoor een startweek af met de school. Vanaf dat moment heeft de school niet langer te maken met PGNPO maar met BRON, bestaande uit de organisaties CFI en Informatie Beheer Groep.

Na de aansluiting gaat de school daadwerkelijk gegevens uitwisselen met het Basisregister Onderwijs. Het doel is dat de leerlinggegevens correct in het LAS en in BRON geregistreerd staan en als basis kunnen dienen voor de bekostiging van de school. Vanaf 1 oktober 2010 worden de scholen voor de reguliere bekostiging op basis van de registratie in BRON bekostigd. Eind mei 2009 is de eerste school gestart met de aansluiting op BRON. Dat was obs De Dennenkamp in Ommen. Na de zomervakantie zullen wekelijks scholen aansluiten.

Toepassingen
De invoering van het persoonsgebonden nummer is vastgelegd in de Wet op het Onderwijsnummer. Voor de overheid ontstaat hiermee een nieuwe wijze van verzamelen van leerlingengegevens. Het proces van de telformulieren, aanvragen groeitelling en het aanvraagproces voor leerlinggebonden financiering zal in de toekomst vervallen en wordt vervangen door het uitwisselen van individuele leerling- en inschrijvingsgegevens met BRON. Het telproces wordt uitgevoerd door de organisatie BRON en de resultaten daarvan teruggekoppeld via een nieuw digitaal produkt: de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). Dit scheelt scholen papieren rompslomp en maakt het bekostigingsproces efficiënter.

De toepassingen op basis van de informatie in BRON zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen.

Meer weten over BRON? Kijk op www.bron.nl.