Scholen onderzoeken onderwijsinnovaties

Dertien vo-scholen meten drie jaar lang samen met onderzoekers de effecten van onderwijsvernieuwingen. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft in Groningen op de openingsdag van de Nationale Onderwijsweek het officiële startsein voor gegeven voor het project ‘Expeditie durven, delen, doen’. Lees verder

De VO-raad, die het project begeleidt, meldt dat het unieke van ‘Expeditie durven, delen, doen’ de praktijkgerichte benadering is: ‘Geen onderzoeken (…) in een laboratoriumachtige situatie, maar de onderzoeker op school, in de klas. Van stap tot stap wordt bekeken of leerlingen en docenten baat hebben bij de veranderingen die scholen invoeren.’

De deelnemende scholen vernieuwen hun onderwijs binnen drie maatschappelijke thema’s:

  • Nederland talentenland
  • Met plezier naar school
  • Onderwijs is populair

Naast het individuele onderzoek, wordt er een overkoepelend onderzoek gedaan onder de deelnemende scholen. De opbrengsten worden gedeeld met alle vo-scholen.Het project loopt tot en met 2010.

De deelnemende scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten:

  • Piter Jelles Leeuwarden/Kollum 
  • Burgemeester Harmsmaschool Gorredijk
  • City+ College en Varias College Den Haag
  • OSG Nieuw Zuid Rotterdam
  • Openbare brede scholengemeenschap Da Vinci College Leiden
  • Picasso Lyceum Zoetermeer

Zie ook www.durvendelendoen.nl.