Scholen respecteren vrijwillige karakter ouderbijdrage

Scholen in het voortgezet onderwijs voldoen aan de wettelijke eis dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat blijkt uit een steekproef door de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

De 88 vo-vestigingen uit de steekproef van de inspectie voldoen allemaal aan de wettelijke eisen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Wel constateert de inspectie dat sommige scholen bang zijn dat de nadruk op het vrijwillige karakter ertoe kan leiden dat ouders slechts een deel of niets betalen. Ook is er soms discussie over wat de wet op dit vlak precies bedoelt.

Vanaf dit schooljaar let de inspectie in het reguliere toezicht op de naleving van de eis dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Daartoe wordt onder andere gecontroleerd of de informatie hierover in de schoolgids staat. Ook wordt in het kader van de medezeggenschap gelet op de horizontale verantwoording van het schoolkostenbeleid, zodat ook ouders invloed kunnen hebben op de invulling hiervan.

Klik hier voor het inspectierapport ‘Vrijwilligheid ouderbijdrage bewust gemaakt’.