Scholen wettelijk verplicht om pesten aan te pakken

De aanpak van pesten wordt wettelijk verplicht. Dat staat in een plan van het ministerie van OCW en de Kinderombudsman.

Als er op een school gepest wordt en de school doet daar niets aan, dan kan de Inspectie van het Onderwijs ingrijpen. Leraren krijgen bijscholing om te leren hoe ze pesten kunnen voorkomen, herkennen en aanpakken. Ook ouders en leerlingen worden hierbij geholpen.

Er komen pilots om te bepalen welke antipestprogramma's echt effect hebben. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan cyberpesten. Het ministerie van OCW heeft een diagram gemaakt om te laten zien bij welke instanties ouders en leerlingen terecht kunnen als er sprake is van pestgedrag. 

Het plan voor de aanpak van pesten is opgesteld na de zelfmoord van twee jongeren die hadden laten weten dat ze veel gepest werden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl