‘Scholenfusie in veel dorpen onvermijdelijk’

In veel Friese dorpen zullen de basisscholen de komende jaren moeten fuseren of op een andere manier samenwerken. Die verwachting spreekt algemeen directeur Klaas Fokkinga van het protestants-christelijke schoolbestuur PCBO Dantumadeel uit in het Friesch Dagblad.

Fokkinga reageert op het nieuws dat de kleinescholentoeslag toch behouden blijft. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wilde die afschaffen en in plaats daarvan met een regeling komen om samenwerking tussen kleine scholen en hun besturen te stimuleren.

De realiteit is dat het ook met de kleinescholentoeslag als gevolg van de doorzettende bevolkingskrimp onmogelijk zal zijn om met hetzelfde aantal scholen door te gaan. Fokkinga wijst erop dat er steeds meer lokalen komen leeg te staan. Het is nu al voor veel kleine basisscholen nagenoeg onmogelijk zelfstandig rond te komen.

Openbaar en bijzonder
VOS/ABB benadrukt dat in krimpgebieden samenwerking noodzakelijk blijft om het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, ook nu de kleinescholentoeslag blijft bestaan. Samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs kan in veel dorpen een oplossing bieden. Deze samenwerking kan op basis van wederzijdse aandacht en respect voor elkaars levensbeschouwelijke achtergrond.

Lees ook het commentaar van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB op het nieuws dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan.