In Nieuws

Op 6 oktober geven onze Onderwijsjuristen een online scholingsbijeenkomst over dossieropbouw en ontslag. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan deze bijeenkomst deelnemen. De kosten bedragen 45 euro per persoon (btw-vrij).

Jaarlijks bespreekt de werkgever of leidinggevende met de werknemer hoe die functioneert. Als dat onvoldoende is, moet actie worden ondernomen. Welke stappen u dan moet nemen, hangt af van de aard van het knelpunt. Aan de hand daarvan kunt u met de werknemer een verbeteringstraject inzetten.

Het is van belang dat er voldoende dossieropbouw is. Daarmee kunt u het traject monitoren en eventueel bijstellen. Goede dossieropbouw is ook van belang om aan het einde van het traject een maatregel te kunnen nemen. In het ergste geval is dat ontslag. Daarvoor is een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter nodig.

Inhoud scholingsbijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst:

Gesprekkencyclus:

 • Waarvoor dienen functionerings- en beoordelingsgesprekken?
 • Wanneer is er sprake van disfunctioneren?
 • Welke stappen moet u nemen als een werknemer niet goed functioneert?

Dossieropbouw:

 • Gesprek over disfunctioneren: waar moet u op letten en wat zijn de valkuilen?
 • Hoe ziet een verbetertraject eruit?
 • Hoe moet verslaglegging plaatsvinden? Wat is het verschil tussen ondertekening voor gezien en ondertekening voor akkoord? En wat als een werknemer niet wil ondertekenen?

Verdere stappen:

 • Wanneer en op basis van welke regels kunt u een schorsing opleggen?
 • Hoe toetst de kantonrechter een verzoek tot ontbinding? Hoe ziet de procedure eruit?
 • Welke alternatieven zijn er voor ontslag?

Doel scholingsbijeenkomst

Het doel van deze online scholingsbijeenkomst is dat u inzicht krijgt in een adequate dossieropbouw. Ook leert u welke stappen u moet zetten om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Vragen die daarbij een rol spelen:

 • Hoe signaleert u het disfunctioneren van een werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
 • Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
 • Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De online scholingsbijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit overdracht van theorie, maar ook uit het plenair bespreken van casussen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep

De online scholingsbijeenkomst is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor mensen die zich bezighouden met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Wanneer en waar?

Datum en tijdstip:
Dinsdag 6 oktober van 10 tot 12 uur.

Kosten:
Deelname kost 45 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden

U kunt zich deze online scholingsbijeenkomst aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Online scholingsbijeenkomsten dossieropbouw en ontslag 6 oktober’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: u kunt deelnemen aan deze online scholingsbijeenkomst als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Als uw organisatie geen lid is van VOS/ABB, kunt u helaas niet deelnemen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen