In Nieuws

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de scholingsbijeenkomst van de Onderwijsjuristen op 1 oktober over dossieropbouw en ontslag bij disfunctioneren. Het maximumaantal deelnemers is bereikt.

Deze bijeenkomst in ons kantoor in Woerden stond eerder gepland voor 2 april, maar moest toen worden afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. Op 1 oktober kan de bijeenkomst alsnog doorgaan. Met maximaal 15 deelnemers is het mogelijk om de 1,5 meter-maatregel in acht te nemen. Het programma duurt van 10.30 tot 14 uur en kost 55 euro per persoon, inclusief lunch.

Functioneren en dossieropbouw

Jaarlijks bespreekt de werkgever of leidinggevende met de werknemer hoe die functioneert. Als dat onvoldoende is, moet actie worden ondernomen. Welke stappen u dan moet nemen, hangt af van de aard van het knelpunt. Aan de hand daarvan kunt u met de werknemer een verbeteringstraject inzetten.

Het is van belang dat er voldoende dossieropbouw is. Daarmee kunt u het traject monitoren en eventueel bijstellen. Goede dossieropbouw is ook van belang om aan het einde van het traject een maatregel te kunnen nemen. In het ergste geval is dat ontslag. Daarvoor is een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter nodig.

Inhoud scholingsbijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst:

Gesprekkencyclus:

 • Waarvoor dienen functionerings- en beoordelingsgesprekken?
 • Wanneer is er sprake van disfunctioneren?
 • Welke stappen moet u nemen als een werknemer niet goed functioneert?

Dossieropbouw:

 • Gesprek over disfunctioneren: waar moet u op letten en wat zijn de valkuilen?
 • Hoe ziet een verbetertraject eruit?
 • Hoe moet verslaglegging plaatsvinden? Wat is het verschil tussen ondertekening voor gezien en ondertekening voor akkoord? En wat als een werknemer niet wil ondertekenen?

Verdere stappen:

 • Wanneer en op basis van welke regels kunt u een schorsing opleggen?
 • Hoe toetst de kantonrechter een verzoek tot ontbinding? Hoe ziet de procedure eruit?
 • Welke alternatieven zijn er voor ontslag?

Doel scholingsbijeenkomst

Het doel van deze scholingsbijeenkomst is dat u inzicht krijgt in een adequate dossieropbouw. Ook leert u welke stappen u moet zetten om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Vragen die daarbij een rol spelen:

 • Hoe signaleert u het disfunctioneren van een werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
 • Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
 • Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De scholingsbijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit overdracht van theorie, maar ook uit het plenair bespreken van casussen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep

De scholingsbijeenkomst is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor mensen die zich bezighouden met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Wanneer en waar?

Datum en tijdstip:
Donderdag 1 oktober van 10.30 tot 14 uur (inclusief lunch).

Locatie:
Kantoor VOS/ABB in Woerden.

Kosten:
Deelname kost 55 euro (btw-vrij).

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer voor deze bijeenkomst aanmelden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen