School en zwembad moeten overleggen

Overleg tussen de school en het zwembad omtrent de veiligheid van de kinderen is noodzakelijk. De bevoegdheden van de betrokkenen moeten worden vastgelegd en regelmatig worden geëvalueerd. Het schoolbestuur moet leerkrachten en begeleidende ouders instrueren over verantwoordelijkheden gedurende de schoolzwemlessen. Lees verder

De rechtbank in Utrecht deed deze uitspraak naar aanleiding van het overlijden van een leerling tijdens het schoolzwemmen. De rechtbank was van oordeel dat het schoolbestuur ontoereikende instructies aan de leerkrachten heeft gegeven en onvoldoende toezicht heeft gehouden op de manier waarop de les van het schoolzwemmen plaatsvond. Het zwembad heeft een zorgplicht jegens de scholen en de kinderen gedurende de zwemles. Maar de school c.q. het schoolbestuur is daarmee niet ontslagen van de verplichting de veiligheid van de leerlingen voldoende te waarborgen, omdat de zwemlessen zich onder schooltijd afspelen. Het maken en vastleggen van afspraken tussen de school en het zwembad, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven, is dan ook essentieel, aldus de rechtbank.