School kan naakt douchen niet verplichten

Na de recente publiciteit over de zogenoemde schaamdouches in twee nieuwe schoolgebouwen in Groningen, krijgt de Helpdesk van VOS/ABB geregeld de vraag of het mogelijk is leerlingen te verplichten om na de gymles te douchen. Lees verder

Het antwoord op de vraag is dat de school leerlingen wel kan verplichten om na de gymles te douchen, maar zij kunnen niet worden verplicht dat naakt te doen. Dit antwoord baseert de Helpdesk op een advies, dat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs in oktober 2011 heeft gegeven. De kern van het advies luidt als volgt:

'De school mag leerlingen verplichten na de gymles te douchen. Het – bewust of onbewust – voorbijgaan aan schaamtegevoelens kan de grens van iemands lichamelijke integriteit overtreden. Het douchen met onderbroek aan is niet zodanig minder hygiënisch dat dit rechtvaardigt dat kinderen tegen hun wil of die van hun ouders hun schaamtegevoelens opzij moeten zetten. Niet valt in te zien op welke wijze het toelaten van uitzonderingen bij het douchen inbreuk maakt op het openbare karakter van de school. Het recht op lichamelijke integriteit van de leerling is zo fundamenteel van aard, dat geen schoolbeleid – door de MR onderschreven of niet – een uitzondering op dit recht rechtvaardigt.'

U kunt het advies van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs downloaden uit de rechterkolom. Daar vindt u ook het eerdere bericht over de Groningse schaamdouches.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen