School mag doorstroom vmbo’er naar havo blokkeren

De Stichting Carmelcollege heeft niet onjuist gehandeld door een vmbo-leerling de toegang tot de havo te weigeren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Almelo bepaald. Lees verder

De zaak gaat over een meisje dat na het vmbo-t wilde doorstromen naar de havo en daarbij wilde kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij. Omdat de leerlinge op haar eindlijst van het vmbo een onvoldoende had voor het vak geschiedenis, liet het Carmelcollege weten dat de overstap naar de havo met profiel C&M niet mogelijk was. De ouders waren het niet eens met dit besluit en begonnen een kort geding. 

De voorzieningenrechter in Almelo bepaalde dat het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft gehandeld volgens eigen bepalingen die door de centrale medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd. Dit betekent volgens de rechter dat het meisje inderdaad niet hoeft te worden toegelaten tot de havo met profiel C&M, hoewel dat los van de eigen bepalingen van het Carmelcollege formeel wel had gekund.

VOS/ABB staat achter deze uitspraak, omdat hiermee de bestuursvrijheid van het onderwijs wordt bevestigd. De uitspraak betekent in de praktijk ook dat de eigen deskundigheid van de school voor de rechter zwaar weegt.

De uitspraak van de voorzieningenrechter in Almelo staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl   

Bijlagen