School mag eisen stellen aan dragen van hoofddoek

Scholen mogen eisen stellen aan de wijze waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Voor een goede communicatie tussen leraren en leerlingen is het nodig dat de gezichtsuitdrukking van de leerlingen goed zichtbaar is. Dat blijkt uit een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Lees verder

Afgelopen najaar ontstond bij het interconfessionele Gerrit Rietveld College in Utrecht commotie over de manier waarop islamitische leerlingen hoofddoeken dragen. De school legde de zaak voor aan de CGB. 

De commissie stelt dat de school bepaalde voorwaarden mag stellen aan het dragen van een hoofddoek. Daarbij tekent de CGB aan dat de school zwaarwegende belangen moet hebben als kledingvoorschriften beperkingen voor godsdienstige uitingen met zich meebrengen. Voorbeelden van zwaarwegende belangen zijn volgens de commissie goede communicatie en de mogelijkheid om goed les te kunnen geven.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Klik hier voor de zogenoemde IJzeren Vijf, de voorschriften van het Gerrit Rietveld College, waartoe bepalingen behoren voor het dragen van een hoofddoek in school.