School mag hand geven niet verplichten

Een school mag ouders op grond van hun godsdienst niet verplichten om tijdens gesprekken de leerkracht een hand te geven. Dat oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in een zaak waarover de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard advies had gevraagd. Lees verder

De kwestie speelde op de protestants-christelijke basisschool De Rank in Schoonhoven. Een vader weigert daar tijdens oudergesprekken de hand te schudden van de vrouwelijke leerkracht van zijn kind. De commissie oordeelt op verzoek van het schoolbestuur om de zaak te onderzoeken, dat het ‘verboden is onderscheid te maken op grond van godsdienst door ouders te verplichten tijdens (ouder)gesprekken een hand te geven ongeacht het geslacht van de ander.’

In deze zaak speelde nog een tweede kwestie, namelijk dat de bewuste vader weigert zijn kind op schoolkamp te laten gaan. Hier oordeelt de commissie dat de school wat dit betreft wel een verplichting kan opleggen. 

De CGB gaf eerder een soortgelijk oordeel in een zaak die speelde op het openbare Vader Rijn College in Utrecht-Overvecht. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht. Klik hier voor het oordeel van de CGB over de Schoonhovense zaak.