School wordt te veel gezien als duizenddingendoekje

De druk op de basisschool als oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen gaat niet ten koste van de tijd voor taal en rekenen, maar wel van de andere traditionele vakgebieden. Dat staat in het rapport Over de volle breedte van de Inspectie van het Onderwijs.

Als onderdeel van de andere traditionele vakgebieden waarvoor minder tijd beschikbaar is, noemt de inspectie de expressievakken. Die hebben niet alleen ingeboet aan tijd, maar ook aan vakspecialisten. ‘Wat dit feitelijk betekent voor de staat van het onderwijs is niet bekend’, zo schrijft de inspectie.

In het rapport is ook aandacht voor het bewegingsonderwijs. Hoewel daarvoor in het primair onderwijs de diploma-eis is teruggekeerd, geven veel basisscholen zelf aan niet op alle fronten aan de kerndoelen voor bewegingsonderwijs te voldoen. De informatie die over de wereldoriƫnterende vakken beschikbaar is, wijst uit dat er te veel leerlingen zijn die de door deskundigen geformuleerde standaarden niet halen.

Op grond van de Citoscore uit 2012 kan gesteld worden ‘dat er op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap aanwijzingen zijn voor positieve resultaten’. De inspectie signaleert echter ook dat de kennisontwikkeling bij de leerlingen op deze gebieden nog te wensen overlaat.

Om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over de vraag of de kwaliteit van het onderwijs in den brede te lijden heeft gehad onder de focus op de basisvaardigheden, is volgens de inspectie een periodieke, grondige evaluatie van het basisonderwijs over de volle breedte nodig.