Schoolbesturen beslissen zelf over ijsvrij

Het al of niet geven van ijsvrij is een kwestie waar elk schoolbestuur zelf over kan beslissen. Wel moeten besturen er rekening mee houden dat inspecteurs verschillend kunnen oordelen over ijsvrij, omdat er geen eensluidende regels over zijn. Lees verder

IJsvrij kan collectief worden gegeven om leerlingen in de gelegenheid te stellen te gaan schaatsen of sleeën, of omdat door extreme winterse omstandigheden de school niet meer veilig bereikbaar is. In het laatste geval kan ook per leerling worden beoordeeld of die geoorloofd thuis kan blijven. Dat hangt onder meer af van de afstand die een kind moet afleggen om naar school te gaan en van de begaanbaarheid van de besneeuwde of beijzelde wegen.

Eerstelijnsadviseur Koos Roos van de Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat inspecteurs verschillend kunnen oordelen over al of niet collectief ijsvrij. ‘Eensluidende regels hierover bestaan niet, dus het hangt er helemaal van af wie je als inspecteur voor je hebt. Sommige inspecteurs zijn er heel kien op’, aldus Roos. Als het bestuur niet hard kan maken dat het verlenen van ijsvrij noodzakelijk was, kan dat voor het bestuur problemen veroorzaken.

In verschillende delen van het land speelt de discussie over ijsvrij. Bijvoorbeeld in Flevoland, waar fractievoorzitter Wouter Zweers van Leefbaar Lelystad de schoolbesturen oproept alle leerlingen ijsvrij te geven. ‘Wanneer maak je dit nou mee? Daar moeten we de kinderen deelgenoot van maken’, aldus Zweers. In het buitenland is de kwestie ook actueel. Zo bleven na extreme sneeuwval in Groot-Brittannië honderden scholen gesloten.

Het voortgezet onderwijs lijkt minder genegen om ijsvrij te geven dan het primair onderwijs. Dat hangt samen met de minimale onderwijstijd, die in het voortgezet onderwijs streng door de inspectie in de gaten worden gehouden. Het primair onderwijs heeft op dit punt over het algemeen wat meer armslag, zodat ijsvrij niet direct leidt tot een tekort aan gegeven onderwijsuren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl