In Nieuws

Student Charissa van Wegen doet voor VOS/ABB onderzoek naar het toelatingsbeleid in het openbaar voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, vragen wij u mee te werken aan dit waardevolle onderzoek. U kunt zich aanmelden bij de onderzoeker: charissa.vanwegen@student.hu.nl.

Van Wegen studeert HBO Rechten aan de Hogeschool van Utrecht. Het onderzoek dat zij onder begeleiding van de Onderwijsjuristen VOS/ABB uitvoert, is onderdeel van haar afstudeertraject. Het richt zich op het toelatingsbeleid van openbare schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Vrije schoolkeuze

Het eerste deel van de centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre leden van VOS/ABB in hun toelatingsbeleid kunnen waarborgen dat ouders vrije schoolkeuze hebben op grond van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). Het tweede deel van de centrale vraag is in hoeverre leden van VOS/ABB artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) naleven. In dit wetsartikel staat wanneer een leerling kan worden toegelaten, hoe de aanmeldprocedure werkt en welke weigeringsgronden er zijn. De deelvraag van het onderzoek is hoe schoolbesturen hun toelatingsbeleid duidelijk en inzichtelijk kunnen maken, zodat ouders vrije schoolkeuze hebben.

Knelpunten toelatingsbeleid

Van Wegen wil voor het onderzoek in contact komen met schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten en die kunnen vertellen over eventuele knelpunten in hun toelatingsbeleid. Ook wil zij van hen weten waar ouders tegenaan kunnen lopen en of zij ervaring hebben met ouders die ontevreden zijn over het toelatingsbeleid. Van Wegen is op ook zoek naar schoolbesturen die een overzicht hebben van klachten over aanmelding, toelating, weigering en/of de zorgplicht.

VOS/ABB denkt dat dit onderzoek meerwaarde kan hebben voor de vereniging, voor de schoolbesturen die eraan meewerken en voor het openbaar voortgezet onderwijs in het algemeen. Wij zouden het daarom erg fijn vinden als u eraan wilt meewerken!

U kunt zich (tot en met 14 mei) aanmelden bij Charissa van Wegen via charissa.vanwegen@student.hu.nl.

Delen