Schoolbesturen, kom in actie!

Verkiezingstijd in de Nederlandse gemeenten. Een uitgelezen moment om aandacht te vragen voor het onderwijs. Slimme schoolbesturen grijpen hun kans en komen in actie. Wie nu zijn ambities goed formuleert, kan straks met het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de nieuwe gemeenteraad goede zaken doen. Lees verder

Gemeentebesturen vervullen een belangrijke rol op het gebied van onderwijs. Ze beslissen over de bouw van scholen, over verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, over onderwijsachterstanden en kinderopvang. Allemaal belangrijke dossiers, en toch hebben wij als onderwijsorganisaties de indruk dat het onderwijs niet overal even hoog op de agenda staat. De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart zijn een mooie aanleiding om dat voor de komende jaren te verbeteren.

Scoren met onderwijs
Op lokaal niveau zijn het de schoolbesturen zelf, die aandacht kunnen vragen voor hun eigen situatie, bij voorkeur in samenwerking met andere plaatselijke schoolbesturen. Wie het krachtig aanpakt, staat immers sterk. Dus: sla de handen in elkaar, formuleer de ambities en zoek zelfbewust het gesprek met de lokale bestuurders en politieke partijen op. Onderwijs moet een discussiepunt zijn in de aanloop naar de verkiezingen. Het moet de politiek duidelijk worden dat ze kan scoren met aandacht voor onderwijs.

Na de verkiezingen is het goed als de schoolbesturen opnieuw actief de gemeente opzoeken. Met de nieuwgekozen gemeentebestuurders kan wellicht een meerjarenbeleid voor het onderwijs worden afgesproken, wat alle partijen zekerheid geeft voor de lange termijn.

Einde aan ad-hoc beleid
Wat doet VOS/ABB intussen? Van ons als onderwijsorganisatie mag u eenzelfde actie verwachten op landelijk niveau. Wij werken eraan om het onderwijs in de aanloop naar de verkiezingen hoog op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Van belang is dat met een volgend kabinet meerjarenafspraken worden gemaakt over forse investeringen in het onderwijs, maar ook over de vraag wat het onderwijs van het rijk verwacht en wat we als onderwijsveld zelf oppakken.

Zowel op landelijk als op plaatselijk niveau zijn een meerjarenvisie en -beleid dringend gewenst. Alleen daardoor kan een eind komen aan het ad hoc-beleid waar we nu zo vaak mee worden geconfronteerd..

Onze boodschap is simpel, maar krachtig: duurzaam en met visie investeren in de jeugd is investeren in de samenleving.