Schoolbesturen teren in, financiële bodem in zicht

Veel schoolbesturen in het primair onderwijs teren in op het eigen vermogen. De uitgaven zijn structureel hoger dan de inkomsten. Daarom zijn verdere bezuinigingen onverantwoord. Lees verder

De PO-Raad meldt dat uit de jaarrekeningen over 2009 blijkt dat schoolbesturen het eigen vermogen moeten aanspreken om financieel het hoofd boven water te houden. Dat heeft onder meer te maken met de bezuiniging op het budget voor bestuur en management (B&M), die het vorige kabinet in 2009 onder leiding van toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW doorvoerde.

De sectororganisatie constateert net als VOS/ABB dat met de komernde bezuiniging op passend onderwijs er voor veel besturen geen andere uitweg is dan fors te bezuinigen. Omdat de overhead in het primair onderwijs over het algemeen al zeer sober is, is daar geen geld meer te halen. Verdere bezuinigingen van de rijksoverheid zullen dus helaas negatieve gevolgen hebben op het primaire proces en daarmee op de onderwijskwaliteit.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de PO-Raad.