Schoolbesturen voorzien massawerkloosheid

Zes schoolbesturen in Groningen, Friesland en Drenthe slaan alarm over het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in het primair onderwijs. De waarschuwing volgt op al doorgevoerde en nog in te boeken bezuinigingen. Het banenverlies heeft ook te maken met demografische krimp. Lees verder

De besturen schatten dat de komende vier jaar in de drie noordelijke provincies 3000 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. ‘Alleen in Fryslân gaat het al om het verlies van bijna 1100 arbeidsplaatsen; 430 vanwege de ontoereikende rijksbekostiging en 645 ten gevolge van de krimp.’ 

De besturen vervolgen: ‘Schoolbesturen hebben de plicht om de diverse cao-afspraken na te komen, maar krijgen deze binnen de Rijksvergoeding niet of onvoldoende vergoed.’ Als voorbeeld noemen zij de kosten van de BAPO-regeling, die 100 procent hoger liggen dan wat ze er van het Rijk voor krijgen.

Ook de Londo-vergoeding voor de exploitatie van de schoolgebouwen is al jaren onvoldoende om de werkelijke kosten te kunnen betalen. De besturen noemen ook de gestegen kosten die voortvloeien uit de grotere personele bezetting, die nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De gevolgen van de financiële problemen zijn dat de klassen groter worden en dat het aantal combinatieklassen toeneemt. Dit is volgens de noordelijke besturen niet te combineren met het uitgangspunt van passend onderwijs dat er voor de meeste zorgleerlingen plaats moet zijn in het reguliere onderwijs.

Zij wijzen erop dat er de komende jaren als gevolg van de bezuinigingen en bevolkingskrimp geen plaats meer zal zijn voor de huidige pabo-studenten. ‘Pabo’s in Noord-Nederland leiden op tot massawerkeloosheid in het basisonderwijs.’ Lees meer in het persbericht in de rechterkolom.

Ook elders in het land leven grote zorgen over de bezuinigingen, bijvoorbeeld in de regio Arnhem. Zeven besturen uit dat gebied hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd (zie ook de rechterkolom). 

Desastreuze gevolgen
VOS/ABB wees er in mei, voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen, al op dat de plannen van met name de VVD op het gebied van passend onderwijs desastreuze gevolgen zouden hebben. Op basis van de doorrekening door het Centraal Planbureau van het verkiezingsprogramma van de VVD, die nu in de regering zit, zag VOS/ABB een verlies van 10.000 arbeidsplaatsen in het hele land aankomen.

Klik hier voor het bericht dat toen hierover op deze website is verschenen.

Nadat minister Marja van Bijsterveldt van OCW afgelopen maandag haar plannen voor passend onderwijs bekend had gemaakt, concludeerde de PO-Raad dat naar 6500 gespecialiseerde leerkrachten hun baan zullen verliezen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.

Landelijke manifestatie
Op woensdag 9 februari is er van 14 tot 16 uur in Nieuwegein een landelijke manifestatie tegen de bezuinigingen in het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.

Bijlagen