Schoolbestuur wil dat personeel van dure bapo afziet

Zaan Primair roept oudere personeelsleden op geen gebruik te maken van de bapo-regeling. Op die kan de organisatie voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad geld besparen. Lees verder

Bestuursvoorzitter Niko Persoon doet de oproep in de nieuwsbrief aan het personeel: ‘Ik kan mij indenken dat medewerkers zeggen: ik maak gauw gebruik van de baporegeling (vanaf 52 jaar) vóór hij is afgeschaft. Ik zeg ook: Zaan Primair wordt geconfronteerd met een forse kostenstijging door gebruik van deze regeling.’

Hij voegt daaraan toe: ‘In de huidige cao is de regeling een recht en kan Zaan Primair medewerkers er niet van weerhouden dat recht uit te oefenen. Toch doe ik een oproep aan medewerkers die bapodagen willen aanvragen of uitbreiden, geen gebruik te maken van dat recht. Die oproep doe ik vanuit solidariteitsoverwegingen.’

Voor de kosten van de vrije dagen van de oudere personeelsleden en het inschakelen van invallers bedragen circa 1,1 miljoen euro. Dat is 4 procent van het budget van Zaan Primair, terwijl er maar 2 procent voor is gereserveerd.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) laat in het Noordhollands Dagblad weten dat het bestuur financiële probleem niet moet afwentelen op het personeel.

Afbouw bapo-regeling
In 2011 werd duidelijk dat de verlofregeling voor oudere leraren zo duur wordt, dat de kosten de pan uitrijzen. Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad noemde de situatie toen al onhoudbaar: ‘We betalen leraren in feite om minder voor de klas te staan. Daar moet echt iets aan veranderen’, aldus Slagter.

De Tweede Kamer nam in november 2011 een motie van de VVD aan om de bapo af te bouwen. De inhoud van die motie is overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet.