Schoolbestuurders en managers zijn loyale leiders

Het eenzijdige beeld van managers in het voortgezet onderwijs die vervreemd zijn van docenten, komt niet overeen met de werkelijkheid. Dat concludeert Bas de Wit van de Universiteit Utrecht op basis van zijn promotieonderzoek. Lees verder

In zijn proefschrift toont De Wit aan dat simpele vooronderstellingen over managers in het onderwijs het maatschappelijk en politiek onbehagen voeden, en leiden tot pleidooien voor nieuw beleid en organisatieverandering, maar nauwelijks kritisch worden beoordeeld op hun houdbaarheid.

In tegenstelling tot de dominante beeldvorming, laat De Wit zien dat leidinggevenden niet vervreemd zijn van docenten in het voortgezet onderwijs. Bestuurders, schoolleiders en middenmanagers zijn over het algemeen loyale leiders. Dat is niet alleen een kwestie van houding, maar ook van gedrag. 

Leidinggevenden hebben gevoelsmatig veel met docenten, onder meer doordat ze zelf een onderwijsachtergrond hebben. Die gevoelde band leidt er toe dat leidinggevenden rekening houden met de consequenties van hun handelen voor hun relatie met docenten en regelmatig keuzes maken in het belang van docenten, stelt De Wit.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Universiteit Utrecht.