Schoolboekenmarkt krapper: Noordhoff in etalage

Noordhoff Uitgevers wordt mogelijk verkocht. Dat meldt het Amerikaanse economisch-financiële persbureau Bloomberg. Het nieuws valt samen met het wetsvoorstel om een einde te maken aan de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs en een verlaging van het maximale budget voor lesmateriaal en digitale informatiedragers.

De van oorsprong Groningse uitgeverij is sinds 2008 eigendom van de internationale investeringsmaatschappij Bridgepoint Capital, dat Noordhoff destijds voor 774 miljoen euro overnam van Wolters Kluwer. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is ingeschakeld om de opties voor Noordhoff in kaart te brengen.

De geschiedenis van Noordhoff gaat terug tot 1836, toen de Groninger Jan Berendts Wolters een boek- en papierwinkel opende. Het bedrijfje groeide uit tot de uitgever van onder meer de Bosatlas, de boekjes van Ot en Sien en de bedenker van de aap-noot-miesleesplankjes. In 1968 ontstond na een fusie Wolters-Noordhoff en later, in 1987, Wolters Kluwer.

Einde ‘gratis’ schoolboeken
Het nieuws over de mogelijke verkoop van Noordhoff valt samen met de publicatie van het wetsvoorstel om een einde te maken aan de regeling voor de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs.

Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer betalen. Scholen mogen daar maximaal 300 euro per jaar per leerling voor vragen. Nu krijgen vo-scholen daar nog 321,50 euro voor in de lumpsum. Scholen moeten dus zuiniger gaan inkopen, wat betekent dat er op de schoolboekenmarkt minder te verdienen zal zijn.

Op de vestigingen in Groningen en in Houten werken bij Noordhoff Uitgevers in totaal ruim 350 mensen.