Schoolboekenplan moet slagen

De Tweede Kamer is akkoord met het schoolboekenplan van het kabinet. Dit ondanks kritiek van schoolbesturen en leraren. Nu het plan wordt uitgevoerd, moeten we de realiteit onder ogen zien. Dat betekent niet bij de pakken neer gaan zitten, maar doelgericht actie ondernemen om het schoolboekenplan te realiseren. VOS/ABB biedt daarbij hulp. Lees verder

VOS/ABB was en is nog steeds principieel voorstander van kosteloos onderwijs voor alle kinderen. In die zin is het goed dat ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs straks niet meer hoeven te betalen voor schoolboeken. Ik snap heel goed dat de boeken voor veel ouders een behoorlijke kostenpost zijn, een kostenpost die bovendien elk jaar terugkeert.

Inkomenspolitiek
Maar ik snap ook de kritiek van veel scholen, die zeggen dat er nu onderwijsgeld indirect via de lumpsum naar de ouders vloeit. Dat is in feite inkomenspolitiek ten koste van het onderwijs. Er komt per slot van rekening voor de scholen geen geld bij. VOS/ABB heeft daar altijd op gewezen. Ook snap ik de scholen en leraren die bang zijn dat ze vanwege de verplichte Europese aanbesteding wellicht niet meer zelf kunnen bepalen welke boeken ze gebruiken.

Toch is die angst relatief, omdat het schoolboekenplan op aandringen van de Tweede Kamer op belangrijke punten is aangepast. In de praktijk zullen scholen en leraren zelf kunnen bepalen welke lesboeken ze gebruiken, ook al is die keuzevrijheid volgens de kleine lettertjes niet volledig gegarandeerd.

Doelgerichte actie
Nu het schoolboekenplan door de Tweede Kamer is, kan de Eerste Kamer het plan in theorie nog tegenhouden, maar daar moeten we volgens mij niet op rekenen. Het is nu zaak voor de scholen om doelgericht actie te ondernemen om het plan te laten slagen. De leerlingen mogen niet de dupe worden van een conflict tussen het onderwijsveld en de politiek.

Gelukkig zijn er professionele organisaties als VOS/ABB die de vo-scholen kunnen helpen om valkuilen te vermijden. Zo bieden wij onze leden de mogelijkheid om de Europese aanbesteding te laten regelen door inkooporganisatie ProMereor. Dat scheelt veel tijd en moeite!

Meer informatie over het aanbod van Pro Mereor staat elders op deze website. Klik hier.