Schooldirecteur beslist over extra vrije dagen

Als ouders voor hun kind extra vrij willen, beslist de directeur daarover. Omdat dit wettelijk zo is geregeld, is de ophef over het bezoek van de prinses Amalia aan de Olympische Winterspelen in Vanvouver niet gerechtvaardigd. Lees verder

Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn in een reguliere schoolweek met hun dochters in Vancouver. In de media wordt gesuggereerd dat het koninklijk gezin hiermee de Leerplichtwet zou overtreden. Maar nadat de directeur van de school hiervoor toestemming heeft verleend, wat in deze kwestie het geval is, dan wordt de wet niet overtreden: ‘Het hoofd kan (…)  voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof (…) verlenen’, zo staat in artikel 14 van de Leerplichtwet.

De kwestie heeft tot Kamervragen geleid. Rita Verdonk van Trots op Nederland wil van minister Ronald Plasterk van OCW opheldering (zie rechterkolom). Als Verdonk de Leerplichtwet erop zou hebben nageslagen, waren de Kamervragen niet nodig geweest.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen