School!Gids over toekomst zonder denominaties

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) presenteren in de nieuwe uitgave School!Gids een gezamenlijke toekomstvisie op het funderend onderwijs op basis van het concept ‘School!’. Dit concept staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt. De eerste exemplaren zijn woensdagmiddag overhandigd aan vijf studenten van pabo’s die het Diploma Openbaar Onderwijs aanbieden.

De uitgave is gepresenteerd op de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op de locatie van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Deze conferentie is onderdeel van de School!Week, de jaarlijkse gezamenlijke campagne van VOS/ABB en VOO om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de schijnwerpers te zetten.

School!Gids gaat in op de toekomstvisie van VOS/ABB en VOO dat er op den duur geen sprake meer zou moeten zijn van denominatief georganiseerd funderend onderwijs. Dit betekent dat er in de toekomst geen openbare, katholieke, protestants-christelijke of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar alleen nog ‘scholen’ die dus boven de denominaties zijn uitgestegen.

Het concept ‘School!’ gaat uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Bovendien zouden alle scholen in de toekomst moeten uitgaan van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Nu is het nog zo dat het bijzonder onderwijs de wettelijke mogelijkheid heeft om leerlingen en personeelsleden te weigeren.

In de gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO komen diverse deskundigen aan het woord uit de wetenschap, de politiek en natuurlijk het onderwijs zelf. Het boek is bedoeld als startpunt voor een discussie over de toekomst van het onderwijsbestel.

Op papier of downloaden
Alle deelnemers aan de conferentie Openbaar onderwijs verbindt hebben een exemplaar van het boekje gekregen. Het wordt ook gratis toegestuurd aan de schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

U kunt de online versie van School!Gids downloaden en eventueel zelf uitprinten.

Het is mogelijk de gedrukte versie voor 8,50 euro per stuk (ledenprijs inclusief btw en inclusief verzendkosten, niet-leden betalen 10 euro per stuk) te bestellen via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘School!Gids’. Vermeld in uw mail uw naam en het adres waarop u het boekje wilt ontvangen.