Schoolleiders: hard werken voor weinig geld

Driekwart van de schoolleiders in het primair onderwijs vindt de werkdruk zo hoog en het salaris dermate laag dat ze overwegen een andere baan te zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Lees verder

De uitkomst van het onderzoek en het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO PO zijn voor de AVS reden om aan te dringen op een salarisverhoging van 8 procent voor schoolleiders. Ook moet er een structurele financiering komen voor het aanstellen van conciërges en administratief personeel. De overheid moet volgens de AVS ook in actie komen om de administratieve lastendruk te verlagen.

Voorzitter Ton Duif van de AVS zegt dat de politiek al jaren belooft dat er zal worden geïnvesteerd in de schoolleiding, maar dat de tijd van praten nu voorbij is. ‘Er moeten nu concrete stappen gezet worden, want de kwaliteit van het primair onderwijs in Nederland is in gevaar als er niet snel wat gedaan wordt om de directeuren in staat te stellen echt te werken aan de kwaliteit van hun scholen’, aldus Duif op de website van de AVS.

Klik hier voor het bericht van de AVS.