Schoolplan voor Steve Jobsscholen gepresenteerd

Het initiatief Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (o4nt) heeft het voorlopige schoolplan voor de Steve Jobsscholen gepresenteerd. Er zijn plannen om in eerste instantie drie tot vijf van dergelijke scholen op te richten, waarin ICT een centrale rol heeft. De streefdatum hiervoor is 1 augustus 2013. Lees verder

In maart van dit jaar kwam o4nt, waarvan onder anderen opiniepeiler Maurice de Hond deel uitmaakt, met het nieuws dat er in Nederland scholen moeten komen die kinderen door middel van ICT zogenoemde 21st century skills bijbrengen. Computers spelen hierbij een essentiële rol, benadrukt o4nt. De scholen worden genoemd naar de overleden oprichter van het Amerikaanse computerconcern Apple. De initiatiefnemers vroegen VOS/ABB om actief mee te denken over het innovatieve concept.

In de voorlopige versie van het schoolplan staat onder andere dat Steve Jobsscholen de digitale mogelijkheden van vandaag willen benutten voor de ontwikkeling van de talenten van elke leerling, zodat die kan functioneren in de wereld van morgen. 'De leerling heeft, waar hij ook is, 24 uur per dag en zeven dagen per week toegang tot het virtuele deel van de school, via de iPad', zo staat in het plan. De fysieke component, dat wil zeggen het schoolgebouw, moet naadloos aansluiten bij het virtuele gedeelte van de school. Er wordt overigens niet bij vermeld waarom o4nt voor de iPad kiest, en niet voor een andere tablet.

In het curriculum van Steve Jobsscholen staan de kerndoelen van het primair onderwijs centraal in combinatie met wat 21st century skills worden genoemd. Daartoe behoren communicatie, samenwerken en ICT-vaardigheden. Sociale en culturele vaardigheden, waartoe burgerschap wordt gerekend, worden eveneens prominent genoemd. Belangrijk is dat Steve Jobsscholen onderdeel zijn van de community, dus midden in de samenleving staan. De school en de ouders zijn didactische en pedagogische partners. Bovendien legt de school contacten met andere personen en bedrijven in de omgeving.

De docenten in Steve Jobsscholen moeten een coachende rol krijgen. De leerling volgt een gepersonaliseerde leerweg, uitgaande van eigen interesses en mogelijkheden die in evenwicht zijn met een herkenbare en bruikbare structuur. In het schoolplan wordt over algemene toegankelijkheid gesproken: 'De Steve Jobsschool is er voor alle leerlingen.'

Op 31 oktober wordt bij Seats2Meet in Maarssen het concept van het schoolplan gepresenteerd. VOS/ABB zal daarbij aanwezig zijn. De input die deelnemers aan deze bijeenkomst leveren, wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve schoolmodel voor Steve Jobsschool.

Als u de bijeenkomst in Maarssen wilt bijwonen, kunt u zich daarvoor online aanmelden. Deelname kost 25 euro per persoon.

Het voorlopige schoolplan kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen