School!Week boordevol activiteiten groot succes!

Scholen in het hele land hebben van maandag tot en met vrijdag laten zien dat de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van levensbelang zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

De School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart was voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs het moment om thema’s als diversiteit, aandacht voor elkaar en wederzijds respect te benadrukken. Deze thema’s staan centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Zeker in de huidige tijd waarin wederzijds respect voor elkaars afkomst, culturele achtergrond en levensbeschouwing soms ver te zoeken zijn, laten kinderen van openbare scholen zien dat de kernwaarden voor hen leven.

Er waren in de School!Week in het hele land allerlei activiteiten, zoals open dagen en informatieavonden op scholen voor ouders, grootouders en andere geïnteresseerden. Er waren ook high teas en andere bijeenkomsten, waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar in een positieve setting konden ontmoeten.

Sommige scholen namen speciaal voor de School!Week een lied op op basis van het motto Ik ben welkom van de School!Week. Ook werden filmpjes gemaakt om te laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat. Een school die zo’n filmpje opnam, is openbare basisschool Duynvaerder in Den Helder.

Woensdag was bij de pabo van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort de School!Week de landelijke conferentie Openbaar onderwijs verbindt. Tijdens deze conferentie werd de School!Gids gepresenteerd, een nieuwe uitgave waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept School! belichten. Dit concept gaat uit van een toekomstig onderwijsbestel waarin denominaties geen rol meer spelen.

Vrijdag werd de School!Week 2014 groots afgesloten met de Kindersummit in het Museon in Den Haag. Tijdens deze topconferentie die in samenwerking met jongereninitiatief HOPE XXL werd georganiseerd, debatteerden kinderen over diverse thema’s voor een vreedzame en veilige toekomst van de wereld.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en VOO.

Foto: openbare primair onderwijs Tiel