School!Week 2014: gratis tablet naar obs Dreske

De gratis tablet die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs in het kader van school!Week 2014 hebben verloot, is gewonnen door openbare basisschool Dreske in Roswinkel.

De tablet – een Acer Aspire P3 – is vrijdag aan de leerlingen van obs Dreske overhandigd door Ronald van de Boogaard van The Rent Company. Dit bedrijf uit Rosmalen had de tablet gratis aan VOS/ABB en VOO ter beschikking gesteld.

De openbare school in het Drentse dorp organiseert in de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart activiteiten om te laten zien dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. ‘We zullen weer open huis houden en de ouders  kunnen lessen bijwonen. De uitnodiging geldt ook voor grootouders en andere belangstellenden. De school wordt versierd met zelfgemaakte posters en kleurplaten van de leerlingen met de kreet Ik ben welkom‘, aldus directeur Meta Klein.

VOS/ABB en VOO en scholen in het hele land organiseren dan allerlei activiteiten om te laten zien wat hun meerwaarde is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en het motto Ik ben welkom zijn daarbij leidend.

Lees meer over de School!Week 2014 op de website www.openbaaronderwijs.nu en download de actiekrant die voor de School!Week is gemaakt. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO.