Schorsingsbesluit valt onder AWB

Een schoolbestuur moet zich bij de schorsing van een leerling houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Dit betekent dat ouders in bezwaar en beroep kunnen gaan in geval van een schorsingsbesluit. Lees verder

Een schoolbestuur moet zich bij de schorsing van een leerling houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Dit betekent dat ouders in bezwaar en beroep kunnen gaan in geval van een schorsingsbesluit.

Dat blijkt uit een uitspraak van 14 april 2006 van de rechtbank in Haarlem. In de zaak stond het bezwaar centraal dat de ouders van een leerling hadden ingediend tegen diens schorsing voor één dag door de leiding van een school voor voortgezet onderwijs.
De school stelde zich op het standpunt dat er sprake was van een interne ordemaatregel.

De rechtbank oordeelde dat ook een schorsingsbeslissing bij wijze van ordemaatregel een besluit is in de zin van artikel 1:3 AWB en dat daartegen de rechtsbeschermingsmogelijkheden als bedoeld in de artikelen 8:1 en 7:1 AWB openstaan. De rechtbank is namelijk van mening dat er sprake is van rechtsgevolgen, omdat de leerling de reguliere lessen niet kan bijwonen door de schorsingsmaatregel.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.
 
De uitspraak staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen